Privacyverklaring (AVG)

Dit is het privacyverklaring van 2Beauty, Klompenmakersstraat 31 5446 WL Wanroij, www.2beauty.nu

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het online plannen van je afspraak op onze website. 2Beauty hecht groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  2Beauty is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen 2Beauty bepaald welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. 2Beauty is er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email
 • Historie van de afspraken
 • Historie van de gekochte producten

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien je echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij je mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien je 2Beauty geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van je persoonsgegevens of indien je deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van deze persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van uw persoonsgegevens kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of wordt. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om je persoonsgegevens te verwerken.

2Beauty gebruikt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bijhouden gemaakte afspraken en gekochte producten
 • Verjaardagen
 • Facturatie waarbij adresgegevens nodig zijn voor de (wettelijke) opmaak van de factuur
 • Je te informeren via de 2Beauty nieuwsbrief
 • Je te kunnen contacteren i.v.m. afspraken en andere situaties waarbij contact op kunnen nemen van belang is

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

2Beauty maakt gebruik van Salonized om de dienstverlening zo optimaal en efficiënt mogelijk in te richten. In dit geval is Salonized de dataverwerker, hierom heeft 2Beauty een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Salonized conform de GDPR-wetgeving.

Commerciële doeleinden

Je gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.

Inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@2beauty.nu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Graag ontvangen wij dit kopie dat bewerkt is door de KopieID app van de overheid welke gevoelige overbodige informatie weglaat in de kopie. De KopieID app is te downloaden in de Google Playstore en de Apple App Store. 2Beauty zal deze aanvraag zo snel als mogelijk opvolgen en verwerken. Hierbij word je op de hoogte gehouden van de voortgang hierin.

Contact

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.